Bylae 7: Wette Herroep

Nommer en jaar van Wet Titel
Wet 200 van 1993 Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993
Wet 2 van 1994 Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1994
Wet 3 van 1994 Tweede Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1994
Wet 13 van 1994 Derde Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1994
Wet 14 van 1994 Vierde Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1994
Wet 24 van 1994 Sesde Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1994
Wet 29 van 1994 Vyfde Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1994
Wet 20 van 1995 Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1995
Wet 44 van 1995 Tweede Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1995
Wet 7 van 1996 Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996
Wet 26 van 1996 Derde Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996