Ela tlhoko: phetolelo ee ya setswana e tseerwe ka tlhamalalo semmuso go tswa mo kwalong ya Lefapha la Molao. Re re lemogile gore phetolelo ee e na le diphoso, mme re direla go fitlhelela phetolelo e ntsha e e botoka.

Please note: This Setswana translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Mametlelelo 6B

[Mametlelelo 6B, eo pele e neng e le Mametlelelo 6A, e e tsentsweng ke k. 2 ya Molaotheo Tlhabololo ya Borobedi ya Molao wa 2002 e bile e kwadilwe gape k. 6 Molaotheo Tlhabololo ya Bolesome ya Molao wa 2003 mme e phimotswe ke k. 5 ya Molaotheo Tlhabololo ya Bosometlhano ya Molao 2008.]