U komberiwa ku lemuka: Vuhundzuluxeri lebyi bya Xitsonga byi tekiwa ku suka eka nkandziyiso wa ximfumo wa Ndzawulo ya Vululami. Ha swi tiva leswaku byi katsa swihoxo swo tala swa vuhundzuluxeri, naswona hi le ku endleni ka vuhundzuluxeri lebyintshwa byo antswa.

Please note: This Xitsonga translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it includes many translation errors, and we are working towards a new, better translation.

Xedulu ya 1A: Tindhawu ta Swifundzankulu

[Xedulu ya 1A yi siviwile x. xa 4 xa Nawu wa 2005 wa Vukhume mbirhi wo Hundzuluxiwa ka Vumbiwa no siviwa hi x. xa 1 xa Nawu wa 2007 wa Vukhumenharhu wo Hundzuluxiwa ka Vumbiwa na hi Nawu wo Cinca Vumbiwa wa Vukhume ntsevu wa 2009.]

Xifundzankulu xa Kapa Vuxa

Xifundzankulu xa Free State

Xifundzankulu xa Gauteng

Xifundzankulu xa KwaZulu-Natal

Xifundzankulu xa Limpopo

Xifundzankulu xa Mpumalanga

Xifundzankulu xa Kapa N’walungu

Xifundzankulu xa N’walungu Vupeladyambu

Xifundzankulu xa Kapa Vupeladyambu