U komberiwa ku lemuka: Vuhundzuluxeri lebyi bya Xitsonga byi tekiwa ku suka eka nkandziyiso wa ximfumo wa Ndzawulo ya Vululami. Ha swi tiva leswaku byi katsa swihoxo swo tala swa vuhundzuluxeri, naswona hi le ku endleni ka vuhundzuluxeri lebyintshwa byo antswa.

Please note: This Xitsonga translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it includes many translation errors, and we are working towards a new, better translation.

Xedulu ya 7: Milawu Leyi nga Herisiwa

Nomboro na Lembe ra Nawu Nhlokomhaka
Nawu wa 200 wa 1993 Vumbiwa bya Riphabliki ra Afrika Dzonga, 1993
Nawu wa 2 wa 1994 Nawu wo Cinca Vumbiwa bya Riphabliki ra Afrika Dzonga, 1994
Nawu wa 3 wa 1994 Nawu wa Vumbirhi wo Cinca Vumbiwa bya Riphabliki ra Afrika Dzonga, 1994
Nawu wa 13 wa 1994 Nawu wa Vunharhu wo Cinca Vumbiwa bya Riphabliki ra Afrika Dzonga, 1994
Nawu wa 14 wa 1994 Nawu wa Vumune wo Cinca Vumbiwa bya Riphabliki ra Afrika Dzonga, 1994
Nawu wa 24 wa 1994 Nawu wa Vutsevu wo Cinca Vumbiwa bya Riphabliki ra Afrika Dzonga, 1994
Nawu wa 29 wa 1994 Nawu wa Vuntlhanu wo Cinca Vumbiwa bya Riphabliki ra Afrika Dzonga, 1994
Nawu wa 20 wa 1995 Nawu wo Cinca Vumbiwa bya Riphabliki ra Afrika Dzonga,1994
Nawu wa 44 wa 1995 Nawu wa Vumbirhi wo Cinca Vumbiwa bya Riphabliki ra Afrika Dzonga, 1995
Nawu wa 7 wa 1996 Nawu wo Cinca Vumbiwa bya Riphabliki ra Afrika Dzonga, 1996
Nawu wa 26 wa 1996 Nawu wa Vunharhu wo Cinca Vumbiwa bya Riphabliki ra Afrika Dzonga, 1996