Sheduḽu ya 1A: Fhethuvhupo ha Mavundu

[Sheduḽu ya 1A yo dzheniswa nga khethekanyo ya. 4 ya Mulayo wa Khwiniso ya vhufumimbili ya Ndayotewa wa 2005 ye ya imelwa nga khethekanyo ya. 1 ya Mulayo wa Khwiniso ya Vhufumiraru ya Ndayotewa wa 2007 na nga Mulayo wa Khwiniso ya Vhufumirathi ya Ndayotewa wa 2009.]

Vundu ḽa Kapa Vhubvaḓuvha

[Mukano wa Vundu ḽa Kapa Vhubvaḓuvha wo imelwa nga Mulayo wa Khwiniso wa Vhufumiraru ya Ndayotewa wa 2007.]

Vundu ḽa Fureisitata

Vundu ḽa Gauteng

[Mukano wa Vundu ḽa Gauteng wo khwiniswa nga Mulayo wa Khwiniso ya Vhufumirathi ya Ndayotewa wa 2009.]

Vundu ḽa KwaZulu-Natal

[Mukano wa Vundu ḽa KwaZulu-Natal wo imelwa nga Mulayo wa Khwiniso ya Vhufumiraru ya Ndayotewa wa 2007.]

Vundu ḽa Limpopo

Vundu ḽa Mpumalanga

Vundu ḽa Kapa Devhula

Vundu ḽa Devhula Vhukovhela

[Mukano wa Vundu ḽa Devhula Vhukovhela wo Khwiniswa nga Mulayo wa khwiniso ya Vhufumirathi ya Ndayotewa wa 2009.]

Vundu ḽa Kapa Vhukovhela