Sheduḽu ya 6B

[Sheduḽu ya 6B, ye ya vha i Sheduḽu ya 6A u thomani, yo dzheniswaho nga khethekanyo ya 2 ya Mulayo wa Khwiniso ya Vhumalo ya Ndayotewa wa 2002 wa khwiniswa nga khethekanyo ya 5 ya Mulayo wa Khwiniso ya Vhufumi ya Ndayotewa wa 2003 na u nomboriwa nga huswa nga khethekanyo ya 6 ya Mulayo wa Khwiniso ya Vhufumi ya Ndayotewa wa 2003 we wa thuthwa nga khethekanyo ya 5 ya Mulayo wa Khwiniso ya Vhufumiṱhanu ya Ndayotewa wa 2008.]